Vtip z kategorie Alkohol
  • Alkohol

    "Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli."
    "Neříkej, tys byl v lese?"
    "Ne, ale v hospodě došlo pivo."