Vtip z kategorie Alkohol
  • Alkohol

    "Alkohol rozhodně nepatří do ruk dětem."
    Praví odhodlaně Francek, nalévá si další dvoudecák.
    "Moje řeč," souhlasí Matúš, "já sám mám šest děcek a kdyby si každé z toho džbánu jenom ulízlo, tak co by zbylo na mně?"