Vtip z kategorie Blondýnky
  • Blondýnky

    Víš, jak si 4 blondýnky sednou na 1 židli?

    Otočí si ji.