Vtip z kategorie Děti
  • Děti

    "Kam se cpete? Běžte na konec fronty!" kárá pokladní malého Pepíčka. Ten jí odpoví:
    "To nejde, tam už někdo je."