Vtip z kategorie Děti
  • Děti

    Domovník bouchá na dveře:
    "Paní Kousalová, vaši dceru přejel parní válec!"
    "Jsem zrovna ve vaně, podstrčte mi ji pode dveřmi!"