Vtip z kategorie Děti
  • Děti

    Cestuje maminka s dvěma synáčky vlakem. Jeden z nich je velice nedočkavý, a tak se maminky pořád vyptává, jak se jmenovala ta poslední stanice. Když už se to opakuje asi podesáté, maminka mu odvětí:
    "Jak mám vědět, jak se jmenovala ta minulá stanice, vidíš přece, že si čtu knížku!"
    A synáček na to:
    "To je škoda, na té minulé stanici totiž vystoupil bráška..."