Vtip z kategorie Děti
  • Děti

    "Kolik máte dětí?" zeptal se úředník mladé ženy.
    "Sedm."
    "A jak jsou staré?"
    "Dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm, sedm a šest. Pak jsme si koupili televizor..."