Vtip z kategorie Děti
  • Děti

    "Mami! Smím si jít hrát na dvůr?"
    "S tou dírou v gatích?"
    "Ne! S Evou!"