Vtip z kategorie Děti
  • Děti

    Učitel se žákům snaží vysvětlit pojem sublimace:
    "Sublimací nazýváme přeměnu tuhé látky přímo na plyn."
    Hlásí se žák Novák:
    "Prosím, Revický sublimuje!"