Vtip z kategorie Děti
  • Děti

    Přiběhne osmiletý synek k mamince a křičí:
    "Mami, už vím, proč je tatínek tak tlustý."
    "A proč?" odpoví na to maminka.
    "Ráno jsem za ním vběhl do kanceláře a viděl jsem, jak ho sekretářka nafukuje."