Vtip z kategorie Hádanky
  • Hádanky TOP

    Je to zelené a není to zelené. Co je to?
    Sprite.