Vtip z kategorie Manželství
  • Manželství

    Znechucený manžel říká manželce:
    "Až zemřeš, nechám ti na hrob napsat: Zde leží Vladěna, vždy studená jako rampouch."
    Manželka odvětí:
    "To já tobě nechám napsat: Zde leží Vladimír, poprvé tvrdý."