Vtip z kategorie Manželství
  • Manželství

    Policista vyšetřuje úmrtí elektrickým proudem:
    "Paní Wattová, jak to, že když váš manžel zkratoval to vedení, nevyhodil jistič?"
    "Ale vyhodil! Dokonce desetkrát, než se přestal třepat!"