Vtip z kategorie Manželství
  • Manželství

    Paní: "Mařenko, nic přede mnou nezatajíte. Vím, že čekáte miminko."
    Mařenka: "Právě tak jako vy, milostivá paní!"
    Paní: "Nebuďte drzá! Mne dostal do jiného stavu můj manžel, pan velkomožný."
    Mařenka: "A co si myslíte, kdo mne?!"