Vtip z kategorie Muži
  • Muži

    Co mají společného místa pro parkování a muži?

    Ty dobrý jsou vždycky zabraný.