Vtip z kategorie Muži
  • Muži

    Muž: "My jsme se už někde viděli?"
    Žena: "Jasně, a proto už tam nechodím!"