Vtip z kategorie Muži
  • Muži

    Sedí dva starší muži v hospodě, popíjejí pivo a vedou chlapskou řeč. Jsou velmi rádi, že je již pátek, a tak je jim veselo. Vyprávějí si různé vtipy, hádanky a v tom se jeden z mužů začne naparovat s tím, že na každé číslo zná rým. Ten druhý mu to samozřejmě nevěří a chce důkaz. Chce, aby řekl hned rým na číslo tři a vejtaha mu odpověděl: "Zadek si vytři!" Nevěřící muž se velmi směje a pospíchá domů, aby i on předvedl své ženě, jak si umí hrát s čísly. Hned mezi dveřmi volá na svou ženu, ať mu vymyslí nějaké číslo, protože on na něj hned vymyslí rým. Manželka neváhá a řekne "devět". Zklamaný muž se na ni vyčítavě podívá a odpoví:
    "Zadek si vytři a šest ti zbylo!"