Vtip z kategorie Muži
  • Muži

    Je beznohý a bezoký.
    Beznohý říká: "Já bych tě nejradši nakopnul!"
    Bezoký na to odpoví: "To bych rád viděl!"