Vtip z kategorie Muži
  • Muži

    “Je tu jaksi zima,“ povídá pan Alan na návštěvě u přítele. “Promiň,“ omlouvá se hostitel, “netušil jsem, že přijdeš, a tak
    jsem zatopil pouze pro jednu osobu.“