Vtip z kategorie Policie
  • Policie

    Šéf policejní stanice:
    "Proč jste přišel pozdě?"
    Podřízený na to:
    "Na výtahu bylo napsáno: JEN PRO TŘI OSOBY a já až doteď čekal na ty dva..."