Vtip z kategorie Policie
  • Policie

    Proč chodí na pochůzky dva policajti a pes?

    Jeden umí číst, druhý psát a třetí je inteligent.