Vtip z kategorie Policie
  • Policie

    Z policejních záznamů:
    Ten děda, kterého jsem porazil, by se na druhou stranu silnice stejně nedostal.

    Myslel jsem si, že mám stažené okénko.Zjistil jsem ale, že je zavřené, když jsem vystrčil ruku ven.

    S odcizeným autem jsem jel dost rychle, nemohu ale říci kolik, protože se mi všechno pro opilost rozmazávalo. V autě jsem ale už nepil.