Vtip z kategorie Policie
  • Policie

    Autem jede Dežo, Čoro a Moro.
    Kdo řídí?


    Policie.