Vtip z kategorie Policie
  • Policie

    Policajt v noci zastaví dva chlápky a legitimuje je. Vezme první občanku a čte :
    "Ob-čan-ský prů-kaz."
    Pak druhou a čte:
    "Ob-čan-ský prů-kaz. Tak bráchové, jo?"