Vtip z kategorie Policie
  • Policie

    Přijímací úkol pro policejní kandidáty: Do ocelové krabice s otvory různých tvarů (kruh, čtverec, ovál, trojúhelník) je nutno zasunout tělesa odpovídajících tvarů.
    Výsledek: Přijati všichni. Dva pro nadprůměrnou inteligenci, deset pro neobyčejnou sílu.