Vtip z kategorie Politici
  • Politici

    Proč Slováci tak trvali na dokončení Gabčíkova?

    Protože chtěli rozdělení Československa zakončit velkou námořní bitvou.