Vtip z kategorie Práce
 • Práce

  Postihy za porušení pracovní disciplíny.
  Dejme tomu, že jste se v práci dopustili obzvlášť závažné hloupé chyby.
  Způsob, jak budou vaši nadřízení reagovat, však nezávisí na druhu a
  závažnosti chyby, jak byste si mysleli, ale na výši vašeho příjmu.
  Uvedená skutečnost byla vědecky přezkoumána a výsledek se dá vyjádřit
  následovně:

  Čistý příjem: Reakce :
  do 8.000,- Ty hlupáku, okamžitě jsi propuštěný!
  do 10.000,- .... Neuvěřitelný průser, zápis do osobní složky.
  do 12.000,- .... Neuvěřitelný průser.
  do 15.000,- .... Průser.
  do 20.000,- .... Výzva, abyste to pro příště udělali o něco lépe.
  do 30.000,- .... Prosba o zaujetí postoje k novému druhu pracovního
  postupu.
  do 50.000,- .... Žádná reakce, chybu si zodpoví vaši kolegové z prvních
  4 bodů této poučky.
  do 70.000,- .... Uznání za nekonvenční pracovní postup a za zjištění
  novodobých perspektiv.
  do 150.000,- .... Vaše chyba je označená za strategické rozhodnutí.
  od 150.000,- .... Váš pracovní postup je vyhlášený za podnikový vzor,
  povolají vás do představenstva a na dvoře vám postaví sochu v životní
  velikosti. Samozřejmě se vaše příjmy zvýší o 30%.