Vtip z kategorie Práce
 • Práce

  Tři zesnulí jdou do nebe. Aby smazali všechny hříchy, které spáchali, musí vytrpět zlo, které napáchali při svém řemesle. První byl obuvník, druhý krejčí a třetí cukrář. První vstoupil dovnitř, a pak bylo slyšet bolestný křik. Když vyšel ven, ptali se ho, co že mu tam dělali:
  "Něco hrozného, přitloukli mi na nohy boty."
  Druhý šel dovnitř, zase slyšet křik, a když vyšel, tak se ho ptají:
  "Příšerné, přišili mi na tělo oblek."
  Cukrář povídá:
  "Co mně mohou provést, vždyť jsem byl jen cukrář."
  Vešel dovnitř. Začal se ozývat úplně hrozný řev. Když se cukrář vypotácel ven, ti dva se ptají, co bylo:
  "Ani se neptejte. Šlehali mi vejce..."