Vtip z kategorie Právníci
 • Právníci

  Kazatel, doktor a inženýr čekají na golfovém hřišti, až uvolní jamku skupina pomalých hráčů.
  Inženýr: "Co je to za lidi? Už tady kvůli nim čekáme přinejmenším čtvrt hodiny!"
  Doktor: "To nevím, ale nikoho tak nešikovného jsem ještě neviděl!"
  Kazatel: "Támhle přichází správce hřiště. Zeptám se ho."
  "Ahoj Georgi, co je to před námi za skupinu? Jsou hrozně pomalí."
  George: "Jo tamti? To je parta slepých hasičů. Oslepli loni při hašení naší klubovny, tak je tady necháváme kdykoli zdarma hrát."
  Kazatel: "To je smutné ... Večer jim věnuji zvláštní modlitbu."
  Doktor: "Dobrý nápad. A já si popovídám s kolegou, jestli by se pro ně nedalo něco udělat."
  Inženýr: "A proč tedy k čertu nehrají v noci?"